Versoepelingen Coronaregels vanaf zaterdag 26 juni

Wat houdt dit nu precies in voor zwembad Steinerbos:

 

 • Mondkapjes plicht vervalt.
 • Douches allemaal open, houdt wel de 1,5 meter afstandsregel in acht.
 • Ouders / verzorgers mogen vanaf maandag 28 juni weer kijken in de multifunctionele ruimte, houdt wel de 1,5 meter afstandsregel in acht.

Wat blijft hetzelfde voor zwembad Steinerbos:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotselingverlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad.
 • Schud geen handen.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Reserveren voor de activiteiten van het zwembad blijft verplicht.
 • Gezondheidscheck blijft verplicht.

Routing:

 • Alle deelnemers van activiteiten in Zwembad Steinerbos lopen ten alle tijden langs de receptie om vervolgens door de speedgates bij de garderobe en daarna bij de zwemzaal te komen. Volg de groene pijlen bij binnenkomst en de rode pijlen bij het verlaten van Zwembad Steinerbos.
 • Vanaf maandag 28 juni kleden de kinderen van de zwemlessen zich weer om in de grote omkleedruimtes/ individuele omkleedhokjes.
 • Kinderen voor de zwemlessen worden gebracht tot bij de douches van het wedstrijd bad en opgehaald bij de douches van het doelgroepen bad.

Algemeen

 • Houd minstens 1,5 meter afstand.
 • Wil je elkaar inhalen? Communiceer met elkaar, zodat je afstand kan blijven bewaren.
 • Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was na het toiletbezoek altijd je handen met water en zeep.
 • Schud geen handen.
 • Volg de instructies van onze medewerkers op.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel)
 • Steinerbos B.V. kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 meter regels en/of de geldende 1,5 meter regels van de overheid, dan kan de toegang tot Steinerbos worden ontzegd. Schade die Steinerbos B.V lijdt door jouw handelen in strijd met de regels kan op jou worden verhaald. 

Binnenspeeltuin

 • Bij binnenkomst desinfecteer je altijd je handen.
 • Hou altijd 1,5 meter afstand.
 • Het is niet toegestaan eigen eten en/of drinken binnen te nuttigen.
 • De horeca in de binnenspeeltuin is geopend.
 • In de binnenspeeltuin is een maximum van 320 bezoekers toegestaan. Dit zijn alle bezoekers, incl. kinderen meegeteld, exclusief personeel. 
 • De toiletten zijn geopend.
 • Per tafel geldt een maximum van 4 personen op 1,5 meter afstand.

Speelbos

 • Hou altijd 1,5 meter afstand.
 • De gezondheidscheck is verplicht.
 • De toiletten zijn geopend.